НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Початкова школа «Світанок» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про навчальний заклад та іншим чинним законодавством. 

Початкова школа “Світанок” зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб:

Свідоцтво про державну реєстрацію

У своїй роботі школа керується також внутрішніми документами:

Організаційна-структура

Статут школи

Cтратегія світанок 2022-2025р.р.

План річного оцінювання 2021-2022н.р.

Критерії оцінювання

Положення про внутрішю систему забезпечення якості освіти у ПШ Світанок

Кадрове-забезпечення2022-2023н.р.

Освітня програма 2022-2023н.р.

Правила внутрішнього розпорядку для працівників школи

Положення про академічну доброчесність

Правила поведінки здобувачів освіти

Мова освітнього процесу – українська

Мовою освітнього процесу в  навчальному  закладі відповідно до Закону України “Про освіту”, Закон України « Про державну мову України» та Конституції України (стаття 10 від 30.09.2010) є: «держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. Державною мовою України є українська мова.»

Внутрішнє моніторингове досслідження для 4-х класів 2022-2023н.р.

Результати анкетування учасників освітнього процесу

Самооцінювання 2021-2022н.р.(висновки)

Аналіз успішності за І семестр 2022-2023н.р.

Календар подій на ІІ семестр 2022-2023н.р.

Унікальні події на ІІ семестр 2022-2023н.р.

Графік прийому громадян