Охорона праці

Дії учасників освітнього процесу в разі надзвичайних ситуацій 


Інструкції з охорони праці

Інструкції з безпеки життєдіяльності


Цивівльний захист


Планова евакуація учнів