ПЛАН

РОБОТИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  “СВІТАНОК”

НА 2020-2021 н.р.

ЗМІСТ

 

 

 1. Вступ
 2. Організація роботи педколективу щодо реалізації законодавчої бази.
 3. Організація навчального процесу.
 4. Організація виховного процесу  та позашкільні заходи, акції
 5. Координація внутрішкільного управління.
 6. Підвищення теоретичного рівня і професійної майстерності вчителів
 7. Безпека дорожнього руху
 8. Пожежна безпека
 9. Охорона здоров’я
 10. Санітарія і гігієна
 11. Зміцнення матеріально- технічної бази
 12. Робота з батьками
 13. Співпраця
 14. Охорона праці

 

 

I.ВСТУП

 

Львівська початкова школа  “Світанок” працювала у попередньому навчальному році над виконанням  вимог навчальних програм Міністерства освіти і науки молоді і спорту  на основі індивідуалізації навчання. Пріорітетним у розвитку школи було запровадження Нового державного стандарту 1-х класів та пілотування Нового державного стандарту 2-х класів; впровадження особистісно-орієнтовного, комунікативно-діяльнісного навчання учнів 3-4 класів.

Школа працювала за навчальним планом, у якому крім обов’язкових предметів, вивчалась християнська етика.  Поглиблено вивчалася англійська  мова у 2- 4 класах.

Учні школи мали можливість відвідувати заняття гуртків, які проводили вчителі школи,  працівники ЦДЮТ Залізничного району на базі школи (м’яка іграшка, ткацтво) та представники ГО «Канку», «Фламіного», «Лідія» «Акварель», «Гамбіт».

Педколектив школи працював для забезпечення і надання якісних ocвiтix послуг в рамках чинного законодавства.

 

Згідно з річним планом роботи школи у 2018– 2019 н. р. педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою “Запровадження нового державного стандарту початкової школи».

Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на підвищення професійного та методичного рівня вчителів. Пріоритетним напрямом була модернізація змісту та методів навчання, впровадження концепції НУШ .

Методична робота в школі реалізувалась через роботу методичних об’єднань, залучення вчителів до роботи у проекті НУШ, районних творчих групах, творчих лабораторіях вчителів району, до семінарів, круглих столів тощо.

Впродовж року працювало 6 м/о вчителів: 1 класи  – голова м/о Гладких С.Б., ; 2 класи – голова м/о Панчишин М.С., 3 класи –голова м/о  Кобрин Н.Я.,  4 класи – голова м\о  Попович О.М.; вчителів англійської мови – голова м/о Майорчак І.В., вихователів ГПД – голова м/о Собечко Г.П.

На базі школи у 2018- 2019 н. р. проведено:  семінари для вчителів початкових класів Залізничного району; для   директорів шкіл м. Львова, заступників директорів м. Львова, вчителів початкових класів та іноземної мови м. Львова, освітян з Талліна, Харкова,  Краматорська, Дніпра, Донецька, Самбора, Яворова, Миколаєва та інші.

Протягом навчального року методичними об’єднаннями вчителів було проведено методичні тижні, в рамках яких проведено серію відкритих уроків, позакласних заходів та творчих майстерень.

Методичний тиждень, який готували вчителі 1-их класів був присвячений особливостям роботи з дітьми шестирічного віку. В рамках проведення методичного тижня проведено майстерні «Сто днів у школі», до яких, крім класоводів 1-их класів, було залучено вчителів англійської мови.

Психолог школи Цісар Л.І. досліджувала проблеми адаптації першокласників до навчання в школі.

Порівняльна характеристика психічних процесів першокласників

 

 

Під час навчального року вчителі школи підвищували свій фаховий рівень, беручи активну участь у роботі методоб’єднань, ознайомлюючись з літературою, що надходить у методичний кабінет школи.

Методичні об’єднання вчителів 1,2 класів працювали над запровадженням та пілотуванням Нового державного стандарту початкової школи.

Методичні об’єднання вчителів 3,4 класів працювали над впровадженням особистісно- орієнтовного, впровадження особистісно-орієнтовного, комунікативно-діяльнісного навчання учнів.

Методичне об’єднання вчителів англійської мови працювало над вдосконаленням проведення мовних розминок на уроках англійської мови   та підвищенням результативності навчання.

Методичне об’єднання вихователів групи продовженого дня вдосконалювало вміння організовувати самопідготовку учнів у другій половині дня та виготовленням колективних творчих робіт.

Методична робота в школі була спрямована на вивчення і запровадження у практику роботи інноваційних технологій, спрямованих на особистісно-орієнтовне, комунікативно-діяльнісне навчання учнів.

 

У школі проводилася значна робота по удосконаленню методики проведення уроків та виховної роботи, зокрема індивідуалізації навчання молодших вчителів (вчителі : Кобрин Н.Я. , Гнип М.П., Вітюк Т.В., Ленець О.Т., Працьовита О.Я., Коромець Г.С.,   Гладких С.Б., Клочник Н.В.,  Бутлер М.В., використання різноманітного матеріалу  у навчально-виховному процесі (вчителі., Головніна 0.І.,Парпан Г.Б., Попович О.М.)

 

 

Учні школи показали добрий рівень навчальних досягнень :

 

 • На педагогічних радах обговорено: «План роботи школи на 2018-2019 роки та організаційно-методичні аспекти організації роботи в новому навчальному році.», «Літнє оздоровлення», «Оцінювання навчальних досягнень учнів», «Про організацію харчування учнів», «Про рівень адаптації першокласників», «Про стан викладання української мови», «Про навчання дітей сиріт та дітей, які навчаються за індивідуальною формою», «Про стан викладання англійської мови», «Про правовиховну роботу в школі», «Про хід атестації педагогічних працівників», «Про запобігання травматизму та стан охорони праці», «Про виконання навчальних планів і програм та переведення учнів і випуск зі школи», «Про організацію літнього оздоровлення» та інші

Активно використовують ІКТ: Кобрин Н.Я, Клочник Н.В.,Сидор О.З., Бучко І.В., Бутлер М.В., Працьовита О.Я., Коромець Г.С., Майорчак І.В., Келемен І.Ю.,Мадай І.Я., Оленюк У.В., Бенцак Ю.І., Пак Л.М., Пастушук Н.В.,Онишко О.О.,Кураш І.П.,Янчишин І.В.,Собечко Г.П. та інші.

 

Продовжувалася робота батьківських комітетів класів у виробленні спільних дій по вихованню дітей, зміцненні навчально-матеріальної бази школи. Значну увагу зміцненню матеріально-технічної бази приділяють:  Сидор О.З., Каталах Н.В.,Бучко І.В., Вітюк Т.В., Працьовита О.Я.,  Кобрин Н.Я., та інші.

Спираючись на досягнуті результати,  перспективний план розвитку школи, колектив школи ставить наступні завдання на навчальний рік: А саме:

 

 • Модернізувати роботу школи на основі взаємодії між школою та батьківською громадськістю
 • Укласти Меморандум співпраці між усіма учасниками освітнього процесу
 • Запровадити в практику роботи вчителів нові педагогічні методики що базуються на концепції НУШ
 • Запровадити в практику роботи вчителів методику використання LEGO
 • Розробити та запровадити ефективні методи управління школою.
 • Забезпечити розвиток мережі школи з урахуванням потреб мікрорайону школи, суспільних запитів і державних вимог.
 • Покращити фінансово-економічні механізми розвитку школи.
 • Забезпечити суттєве зростання якості освітнього процесу.
 • Запровадити новітні інформаційні технології у освітній процес та систему оцінювання знань через формувальне оцінювання.
 • Сформувати активну позицію у забезпеченні здорового способу життя на всіх організаційних рівнях.
 • Створити єдину виховну систему на засадах духовних цінностей українського народу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДКОЛЕКТИВУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

 

 

 
Вивчити потреби і запити батьків та дітей щодо створення гуртків, студій, клубів тощо. До 10.09 Адміністрація
  Проводити засідання шкільної ради ( згідно плану). Протягом року Адміністрація
  Забезпечити проведення експерименту НУШ у 3-іх класах Протягом року Адміністрація

Класоводи 2-х

  Забезпечити запровадження  НУШ у 1-2х класах Протягом року Адміністрація

Класоводи 1-х

  Забезпечити проведення експерименту НУШ з вивчення англійської мови у 1-х класах Протягом року Адміністрація

Вчителі англійської мови

Укласти меморандум співпраці між учасниками освітнього процесу Протягом року Адміністрація

Класоводи

батьки

  Організувати методичну роботу з педкадрами по вивченню і запровадженню у практику роботи концепції НУШ, іноваційних технологй, спрямованих на особистісно-орієнтовне та компетентнісне навчання.

 

Протягом року Адміністрація

Педагогічний колектив

  Створювати систему громадського управління шкільним життя.

 

Протягом року Адміністрація

класоводи

  Налагоджувати співпрацю школи з різними установами та організаціями для покращення навчально-виховного процесу

 

Протягом року Адміністрація

Вчителі школи

  В рамках співпраці з ЦДЮТ та ГО продовжити роботу при школі гуртків .

 

Протягом року Адміністрація

класоводи

  Створити належні умови для функціонування   психологічної соціально-педагогічної  та логопедичної  служби. Протягом року Адміністрація

Соціальний – педагог,  Психолог логопед

  Продовжити співпрацю із школами української діаспори, міжнародними освітніми організаціями, фондами. Протягом року Адміністрація

Вчителі школи

В рамках канадсько-українського партнерства продовжувати проект між школами побратимами з провінції Альберта Протягом року Адміністрація
  Організувати   роботу ГПД До 7 вересня Заступник директора з НВР

Вихователі ГПД

  Організувати навчання учнів з особливими освітніми потребами До 7вересня Заступник директора з НВР

 

     
  Організувати  роботу з обдарованими дітьми До 7 вересня Заступник директора з НВР

 

  Організувати виховну роботу школи Протягом року Педагог-організатор, класоводи
  Організувати проведення ранкової зустрічі    
       
 

 3. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

 
  Ефективне  забезпечення освітнього процессу відповідно до навчального плану Протягом року Адміністрація, педагогічні працівники
  Запровадження НУШ Протягом року Адміністрація, педагогічні працівники
  Викладання предметів навчального плану Протягом року Адміністрація
  Інтеграція знань та вмінь з предметів у загальнопізнавальні теми Протягом року Класоводи

Заступник директора з НВР

Голови м\о

  Робота над інтегрованими темами проекту НУШ   класоводи 1-2

Заступник директора з НВР

 

  Облік знань та вмінь, оцінювання навчальних досягнень учнів Протягом року Класоводи

Заступник директора з НВР

 

  Об’єктивність виставлення балів за семестр Грудень

Травень

Класоводи,

Заступник директора з НВР

 

  Поточне та контрольне оцінювання Протягом року Заступник директора з НВР

класоводи

  Перевірка класних журналів 4 рази на рік Заступник директора з НВР

 

  Перевірка ведення   щоденників, зошитів 2 рази на рік Заступник директора з НВР

Класоводи

  Дозування та виконання домашніх завдань Протягом року Заступник директора з НВР

Класоводи

  Моніторинг навчальних досягнень учнів травень Заступник директора з НВР
  1 семестр грудень класоводи
  2 семестр травень класоводи
  Контрольні роботи

Тематичні атестації

Грудень

травень

Заступник директора з НВР

Класоводи

  Контроль досягнень учнів 4-х класів травень Класоводи
  Виконання навчальних планів та програм Січень, травень Заступник директора з НВР

 

  Проведення тематичних екскурсій травень класоводи
  Перевірка навичок читання Грудень

травень

класоводи
  Робота з книжкою Протягом року Класоводи
  Індивідуальне навчання

 

 

Протягом року Заступник директора з НВР

вчителі

  Робота з обдарованими дітьми Протягом року Заступник директора з НВР

класоводи

  Педагогічна підтримка учнів, що мають низький рівень навчальних досягнень Протягом року Класоводи

психолог

логопед

  Робота курсів за вибором, індивідуальних та групових занять Протягом року Заступник директора з НВР

класоводи

  Шкільні олімпіади   Заступник директора з НВР

 

  Районні та міські олімпіади та конкурси Протягом року  
 

 

Англійської мови   Заступник директора з НВР

Майорчак І.В.

 

§  Конкурс знавців української мови ім. Яцика

§  «Соняшник»

§  «Геліантус»

  Заступник директора з НВР

 

  §  «Колосок»   Бутлер М.В.

Заступник директора з НВР

  §   «Кенгуру»   Заступник директора з НВР

Класоводи 2-4

  §  «Читайлик»

 

  Заступник директора з НВР

 

  Робота гуртків Протягом року Заступник директора з НВР

Керівники гуртків

Проведення педрад :

 • Затвердження плану роботи школи. Організаційно-методичні аспекти роботи.

Підсумки літнього оздоровлення.

 • Про хід реалізації проекту НУШ
 • Про стан викладання математично- природничого циклу та української мови.

Охорона праці

 • Про стан викладання англійської мови.
 • Харчування учнів
 • Про хід атестації педпрацівників. Стан викладання фізичного виховання.
 • Про підсумки вивчення якості навченості учнів. Про перевід та випуск учнів.

 

 

 

Серпень

 

 

Листопад

Січень

Лютий

Травень

Адміністрації
Затвердження та виконання режиму  роботи школи серпень Адміністація
Виконання „Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників” серпень
Графік роботи  адміністрації вересень Андрушко Л.М.
Розподіл посадових обов’язків серпень Адміністрація
Акт обстеження стану готовності навчального закладу до роботи серпень Адміністрація
Виконання статуту школи Протягом року Адміністрація
Складання та затвердження штатного розпису січень бухгалтерія
Складання та затвердження комплектації, тарифікації Квітень, серпень Адміністрація
Мережа класів , списки дітей Лютий-вересень Адміністрація
Розклад уроків та факультативів

 

серпень Заступник директора з НВР
Організація роботи гуртків серпень Заступник директора з НВР
Комплектація  ГПД,   школи повного дня. вересень Заступник директора з НВР
Ведення класних журналів, журналів ГПД та гурткової роботи Протягом року Заступник директора з НВР
Календарне планування

Тематичне планування

На початок семестру Вчителі школи
 

 

Оформлення та ведення шкільної документації

v  алфавітна книга

Протягом року Заступник директора з НВР
v  особові справи учнів та вчителів

v  номенклатура справ

Вересень

Листопад

Заступник директора з НВР, класоводи
v  книги наказів Протягом року Андрушко Л.М.
Організація заміни пропущених уроків Протягом навчального-року Заступник директора з НВР
Організація роботи з атестації педагогічних працівників Жовтень-березень Андрушко Л.М.
Ведення архівної справи Протягом року Секретар школи
Облік дітей Травень Заступник директора з НВР
Набір дітей у 1 клас Лютий -червень Адміністрація
Звітність Вересень адміністрація
   ЗНЗ Заступник директора з НВР
   Ф 86 Заступник директора з НВР
   Ф 6 Заступник директора з НВР
Наради при директорові щомісячно Андрушко Л.М.
 

4. Організація виховного процесу  та

 позашкільні заходи, акції

Свято “,Зустріч шкільної родини” 2.09 Адміністрація
Всеукраїнський  рейд-місячник « Увага! Діти на дорозі!». вересень класоводи , педагог-організатор
 День фізичної культури і спорту. Спортивні змагання Веселі старти «Вміємо! Можемо! Переможемо!» 11.09

вересень

Вчителі фізичного виховання
Міжнародний день  вчителя (вітання, листівки, екскурсія…) жовтень адміністрація
День художника. Конкурс малюнка жовтень Педагог-організатор
День українського козацтва «Ми маленькі козачата» 14 жовтня класоводи
День української писемності та мови. Конкурс ім. Петра Яцика. Конкурс віршів « Слово наше рідне» 9.11

листопад

Зав. бібліотекою
День увічнення пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій 24.11 Педагог-організатор
Міська акція  «Твій друг – безпечний рух». Конкурс малюнка. листопад Педагог- організатор
Операція «Наша турбота про друзів менших» листопад класоводи
День прав людини. Наші права та обов’язки «Статут школи та правила для учнів – закон за яким живе уся наша школа» 10.12

грудень

Класоводи

 

Міська акція «Лицар вогнеборець – України охоронець». Тиждень пожежної безпеки. Січень-лютий Педагог- організатор
Свято чудотворця Миколая (інтегровані заняття, збір подарунків дітям-сиротам, шкільне свято) грудень Педагог-організатор
Загальноміська екологічна акція „Збережемо життя ялинці” грудень класоводи
Святкуймо Різдво разом січень Педагог – організатор
Святкування Дня Соборності України «Малятам про історію рідного краю» січень Педагог – організатор
100 днів у школі. лютий Класоводи 1-х класів
День Лесі Українки лютий класоводи
Українські народні традиції березень класоводи
Шевченківські дні  (шкільні заходи) березень Педаго-організатор
Загальноміська акція «Свято птахів». березень
День гумору 1 квітня класоводи
День здоров’я. Районні змагання  “Старти надій” квітень Вчителі фізкультури
Я і довкілля. «Майбутнє довкілля у твоїх руках» квітень Педагог-організатор.
Толока до Великодня квітень Адміністрація
Звіт гуртків квітень Адміністрація
День пам’яті  жертв Чорнобильської  катастрофи квітень Педагог-організатор
Міжнародний тиждень безпеки руху квітень класоводи
День Матері травень класоводи
Святкування  Великодня. Конкурс творів ужиткового мистецтва «Великодна писанка». травень класоводи
Свято подяки травень класоводи
Персональні виставки дітей Протягом року класоводи
Виставка малюнків та аплікацій Протягом  року класоводи
Вітання уродинників та іменинників Протягом року Педагог-організатор
Участь у районних святах,  конкурсах  та фестивалях ,(за планом райво) Протягом року Педагог-організатор
Свято «Прощавай школо!» травень Класоводи 4-х класів
Свято «Прощавай, початкова школо» травень Педагог-організатор
День пам’яті героїв  небесної сотні Грудень-лютий Педагог-організатор

класоводи

День захисту дітей травень Педагог-організатор
 Навчальні екскурсії. Відвідання театрів, музеїв, виставок травень Класоводи
Шкільні  тематичні заходи Протягом року Педагог-організатор
 

Організація роботи з літнього відпочинку

травень Педагог-організатор, вчителі
Літній пришкільний табір Травень-червень Педагог-організатор
Робота з профілактики правопорушень Протягом року Педагог-організатор,

психолог

 

5. Координація внутрішкільного управління

 

Проведення педрад :

 • Затвердження плану роботи школи. Організаційно-методичні аспекти роботи.

Підсумки літнього оздоровлення.

 • Про хід реалізації проекту НУШ
 • Про стан викладання математично- природничого циклу та української мови.

Охорона праці

 • Про стан викладання англійської мови.
 • Харчування учнів
 • Про хід атестації педпрацівників. Стан викладання фізичного виховання.
 • Про підсумки вивчення якості навченості учнів. Про перевід та випуск учнів.

 

 

 

Серпень

 

 

Листопад

Січень

Лютий

Травень

Адміністрації
Затвердження та виконання режиму  роботи школи серпень Адміністація
Виконання „Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників” серпень
Графік роботи  адміністрації вересень Андрушко Л.М.
Розподіл посадових обов’язків серпень Адміністрація
Акт обстеження стану готовності навчального закладу до роботи серпень Адміністрація
Виконання статуту школи Протягом року Адміністрація
Складання та затвердження штатного розпису січень бухгалтерія
Складання та затвердження комплектації, тарифікації Квітень, серпень Адміністрація
Мережа класів , списки дітей Лютий-вересень Адміністрація
Розклад уроків та факультативів

 

серпень Заступник директора з НВР
Організація роботи гуртків серпень Заступник директора з НВР
Комплектація  ГПД, школи повного дня. вересень Заступник директора з НВР
Ведення класних журналів, журналів ГПД та гурткової роботи Протягом року Заступник директора з НВР
Календарне планування

Тематичне планування

На початок семестру Вчителі школи
 

 

Оформлення та ведення шкільної документації

v  алфавітна книга

Протягом року Заступник директора з НВР
v  особові справи учнів та вчителів

v  номенклатура справ

Вересень

Листопад

Заступник директора з НВР, класоводи
v  книги наказів Протягом року Андрушко Л.М.
Організація заміни пропущених уроків Протягом навчального-року Заступник директора з НВР
Організація роботи з атестації педагогічних працівників Жовтень-березень Андрушко Л.М.
Ведення архівної справи Протягом року Секретар школи
Облік дітей Травень Заступник директора з НВР
Набір дітей у 1 клас Лютий -червень Адміністрація
Звітність Вересень адміністрація
   ЗНЗ Заступник директора з НВР
   Ф 86 Заступник директора з НВР
   Ф 6 Заступник директора з НВР
Наради при директорові щомісячно Андрушко Л.М.

 

6. ПІДВИЩЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ І ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ.
Робота з вчителями на канікулах (за окремим графіком та планом) Андрушко Л.М.
Індивідуальна робота з вчителями Протягом року Адміністрація
Проведення навчальних семінарів для вчителів
 Планування роботи Серпень-вересень Адміністрація.
 Інтегроване навчання вересень Голови м\о
Істотні зміни у житті дітей «Вирішення щоденних проблем» листопад Цісар Л.І., Скіра Г.М.
Реалізація проекту НУШ

Методика викладання математики і природознавства

Лютий

Січень

Березень

Андрушко Л.М.

Класоводи 1-х

Класоводи 2-4х

Робота методичних об’єднань (згідно планів роботи м/о) Протягом року Голови м\о
Методичні тижні з учителями для надання методичної допомоги, обміну досвідом Українська мова і читання За окремим планом Заступник директора з НВР

Голови м\о

Вчителі школи

Математика
Фізкультура
Екологічне виховання
Інгтегрований курс  ЯДС
Іноземна мова (англійська мова)
Художньо-естетичного циклу ( музика, образотворче мистецтво)
Медіаграмотність, логіка
Курси підвищення кваліфікації вчителів (заявка) До 10.09 Заступник директора з НВР

 

Відвідування уроків Протягом року адміністрація
Атестація педагогічних працівників Жовтень-березень адміністрація
Робота з комп’ютером Протягом року адміністрація
Семінари при ІМЦО для вчителів початкової школи

Lions Quest «Соціальні та емоційні компетентності XXI століття»

Щомісяця Заступник директора з НВР

 

Семінар для вчителів   НУШ та  за принципами „Лицем до дитини”, Щомісяця Андрушко Л.М.
Удосконалення навчального середовища адміністрація
Конкурс на краще навчальне середовище лютий
Спільні семінари із  школами проекту НУШ -3 Протягом року адміністрація
Робота над матеріалами „Оцінювання навчальних досягнень учнів” Протягом року Класоводи
Підготовка методичних матеріалів Протягом року Класоводи
Поповнення інтегрованих шкільних тем проект НУШ Протягом року Заступник директора з НВР

класоводи

 1. 7.Безпека дорожнього руху.
Організація праці щодо дорожньо-транспортного травматизму Заступник директора з НВР
·Розробити заходи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму вересень Заступник директора з НВР
· Участь у місячнику «Увага! Діти на дорозі! Протягом року Класоводи

Педагог-організатор

· Розробити заходи щодо забезпечення безпечного середовища cерпень Заступник директора з НВР класоводи
·Створити комісію для розслідування нещасних випадків вересень адміністрація
·Проводити аналіз стану виробничого і невиробничого травматизму Грудень, травень Заступник директора з ВР
·Провести  уроки \ранкові зустрічі  з Правил дорожнього руху в усіх класах
 Провести практичні заняття з Правил дорожнього руху в усіх класах Протягом року Класоводи
·Організувати перегляд відеофільму на тему: «Правила дорожнього руху» для 1-4 класів Протягом року Класоводи
· Випустити газету «Увага! Діти на дорозі!» Протягом року Педагог-організатор
· Провести виставки малюнків з Правил дорожнього руху, безпечної поведінки дітей на вулиці у кожному класі Протягом року класоводи
Організувати тематичну бібліографічну виставку на тему «Це потрібно дітям знати – як по місту крокувати» Протягом року Бібліотекар
· Організувати зустріч з інспектором ювенальної поліції Протягом року Педагог-організатор
·Провести тематичні бесіди, виховні години з учнями усіх класів Протягом року класоводи
Навчальне середовище Протягом року Заступник директора з НВР
· Постійно оновлювати шкільний куток безпеки Протягом року Педагог-організатор
· Постійно оновлювати класні куточки безпеки Протягом року Класоводи
Робота з батьками щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму Протягом року Заступник директора з НВР
· На батьківських зборах детально аналізувати стан дорожньо-транспортних пригод за участю учнів Протягом року класоводи
· Оформляти інформаційні стенди Протягом року класоводи
Заходи з організації знань з правил вуличного руху Протягом року Заступник директора з НВР
· Провести тематичні загальношкільні лінійки з правил вуличного руху Вересень,квітень класоводи
· На ранкових зустрічах проводити щотижневі п’ятихвилинки з правил поведінки на вулиці Протягом року вчителі
· Провести тематичні диктанти з української мови вересень вчителі
· Провести бесіди з дотримання Правил вуличного руху:  «Це потрібно дітям знати, як по місту крокувати.», «Канікули без травм», «Небезпечні забави на зимових вулицях», «Дії під час ДТП. Надання до медичної допомоги», «Ми – пішоходи», «Літо. Поведінка на вулицях і дорогах, в транспорті» Вересень, жовтень,грудень, березень, квітень, травень класоводи
Налагодити роботу ЮІР Протягом року Педагог-організатор
· Провести тестове опитування учнів з Правил вуличного руху квітень класоводи

8.    Пожежна безпека

 

  Ознайомити працівників школи з планом евакуації на випадок виникнення пожежі в школі:   Заступник директора з НВР та АГР
     Розробити зміст плану евакуації учнів на випадок виникнення пожежі . серпень Заступник директора з НВР та АГР
   Довести до відома кожного працівника школи

 

вересень Заступники директора з НВР та АГР
  Створити формування пожежогасіння і охорони громадського порядку. Січень Адміністрація
  Провести  інструктажі (навчання) працівників та учнів правилам дій на випадок виникнення пожежі. жовтень

квітень

Заступник директора з НВР та АГР

 

   Перевірити та очистити всі приміщення, особливо дах, підвал, евакуаційні виходи від сміття, сторонніх предметів постійно Заступник директора з АГР
  Перевірити забезпечення школи первинними засобами пожежогасіння та обладнання вогнегасниками вересень, лютий Заступник директора з АГР
  Ознайомити працівників школи із загальними вимогами пожежної безпеки при утриманні приміщень вересень Заступники директора з НВР та АГР
  Випустити газету присвячену Дню  пожежної охорони

 

до 17 квітня Педагог-організато
Навчальне середовище та пожежна безпека

 

– Забезпечити участь у проведенні Львівської міської акції «Лицар-вогнеборець – України охоронець».

– Організувати перегляд фільму на протипожежну безпеку.

– Запровадити в дію навчальну програму з безпеки життєдіяльності за участю освітян, служб  ДАІ/ та ГУ МНС у Львівській області.

– Взяти участь у проведенні загальноміського конкурсу листівок: «Пожежна безпека під час Різдвяних та Новорічних свят»

 

 

Педагог-організатор
Відвідувати пожежну частину Протягом року Класоводи, педагог-організатр
Поновити шкільні кутки з пожежної безпеки. Провести огляд-конкурс  кутків «Безпека життєдіяльномсті» вересень Класоводи, педагог-організатр
Організувати тематичну бібліографічну виставку на тему: «Скажем дружно «Ні!» всім пожежам на Землі!» вересень Бібліотекар

 

Проводити заняття з учнями з пожежної безпеки згідно вимог «Правил пожежної безпеки в Україні».

Проводити інструктажі(навчання) з дітьми щодо безпеки у весняно-літній період у зв`язку із підвищенням температур і зростанням ймовірності виникнення пожеж, пов`язаних із горінням сухої трави, чагарників, лісових масивів.

Класоводи
 Серія бесід з учнями:
– порядок дій у разі виникнення пожежі, шляхи евакуації; листопад Класоводи
– з правил запобігання пожежі в лісі і в полі; травень Класоводи
– з правил пожежної безпеки при влаштуванні новорічних ялинок; грудень Класоводи
– з правил безпечного користування газовими і електричними приладами в побуті; березень Класоводи
– з правил безпеки і поведінки у випадку виникнення надзвичайної ситуації; квітень Класоводи
– з правил поводження під час проведення позакласних заходів;

– про уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації

Вересень

вересень

Класоводи

Класоводи

Тематичні диктанти, твори-роздуми, перекази листопад Класоводи
Провести письмові роботи на протипожежну тематику січень Класоводи
Відвідати музей пожежної безпеки (1- 4 класи).

 

 

березень Класоводи
День ЦЗ квітень Заступник директора з НВР
Провести навчання з учнями по наданню медичної допомоги потерпілим від пожежі Класоводи,

медична сестра

 Навчальні тренування по евакуації учнів з приміщень школи жовтень, квітень Заступник директора з НВР
– Провести тиждень протипожежної безпеки у школі січень Заступник директора з НВР
– Провести виховні години на протипожежну тематику Педагог-організатор
– Організувати конкурс-виставку дитячих малюнків на протипожежну тематику  «Зробимо життя безпечним» жовтень
– Зустріч учнів школи з представниками пожежно-рятувальної служби
– Провести загальношкільну лінійку на тему: «Нехай вогонь в душі палає, а пожежі нехай не буває»
 Організація роботи  логопедичної служби Згідно з планом логопеда Логопед
Обстеження учнів 1-х класів
Робота логопедичного пункту
9. Oхорона здоров’я
  Збір медичних карток першокласників та новоприбулих дітей серпень Медична сестра
  Збір медичних оглядів учнів  2-4 класів вересень Медична сестра класоводи
   Впорядкувати  мед. документи, провести аналіз стану здоров’я дітей,оформити листки здоров’я до 15.09  

Медична сестра

   Провести анкетування батьків 1-их класів вересень Класоводи 1-х класів
  Зміцнення здоров’я дітей , профілактика захворювань, заходи щодо запобігання травматизму   м/с, заст..д
  Профілактика   педикульозу та ентеробіозу після кожних канікул м/с

 

  Огляд  учнів 1-4 кл. на наявність педикульозу.
  Провести лекції та бесіди по профілактиці педикульозу
  Проведення обстеження учнів 1-4 класів на наявність гельмінтів Згідно з графіком м/с
  Провести бесіди по профілактиці гельмінтозів( Згідно з графіком СЕС)   м/с, класоводи
  Проведення планових  профілактичних  щеплень Прот. року М/с.
   Організація роботи логопедичної служби Згідно з планом логопеда Логопед
  Обстеження учнів 1-х класів
  Робота логопедичного пункту    
   Удосконалення та урізноманітнення проведення прогулянок на ГПД та у школі повного дня Протягом

року

Заступник директора з НВР
  Скласти графік роботи ГПД та школи повного дня вересень  
  Проводити  інструктажі  про правила поведінки на вулиці постійно Вихователі ГПД класоводи
  Проводити ігрові заняття під час прогулянки на ГПД та у школі повного дня
  Навчання з учнями 4-х класів  щодо надання першої медичної допомоги   М/с
    провести показові заняття в день ЦЗ квітень  
  Діти, які перебувають на «Д» обліку та потребують санаторно-курортного лікування   Медсестра, Педагог-організатор
  Скласти список дітей-інвалідів та  диспансерної групи вересень Медсестра,
  Клопотати про  надання цим дітям санаторно-курортного лікування Протягом року   Педагог-організатор
  Реалізація проекту «Абетка харчування» Протягом року Скіра Г.М. Кобрин Н.Я.
  Організація харчування учнів вересень адміністрація.
  Залучення  дітей з особливими потребами   Адміністрація
  Провести навчання для вчителів та батьків , надавати консультативні послуги   Цісар Л.І.
  Інформувати батьків про упіхи дітей постійно класоводи
  Медичні групи для занять з фізкультури   м/с класоводи
  Включити в роботу на уроках фізкультури ознайомлення дітей з різними видами спорту листопад Вчителі фізкультури.
  Визначити  медичні  групи  для занять з фізкультури за даними медогляду, подати до наказу вересень м/с

класоводи

  Провести відповідну  роз’яснювальну роботу з учителем фізкультури, керівниками гуртків та класними керівниками про індивідуальний підхід щодо навантаження на заняттях вересень Кураш І.П.
  Співпраця з поліклініками № 5 та лікарем  стоматологом.

 

  Адміністрація
   Проведення поглиблених медоглядів учнів 1-4 класів осінь, весна Батьки
  Укласти угоду та провести профілактичний огляд учнів стоматологом та ортодонтом Протягом року Адміністрація
  Консультування батьків  на батьківських зборах    
  Лікарем-педіатром про профілактику захворювань та профілактичні щеплення листопад лікар
          
  Літнє оздоровлення  дітей у пришкільному таборі   Кураш І.П.
  Інформувати батьків, збір заяв, списки дітей

Скласти режим та графік  роботи табору,  графік та меню харчування дітей

 травень червень

 

Кураш І.П.

 

 

10.   Санітарія та гігієна

  Відповідність класних приміщень та території школи санітарним нормам    
   Підготувати  приміщення відповідно до  санітарних норм серпень Адміністрація

Вчителі школи

   Забезпечити дотримання санітарних норм щодо штучного і природного освітлення.   Адміністрація
  Слідкувати за проведенням щоденного вологого прибирання приміщень школи постійно Секрет Г.А.
  Ознайомити вчителів з санітарно-гігієнічним режимом вересень Адміністрація
  Провести навчання з працівниками по санітарії та гігієні вересень  
  Дезинфекційні заходи    
   Забезпечити необхідну кількість миючих та дезинфікуючих засобів постійно Адміністрація
  Вести облік отримання та витрат дезинфекційних засобів вересень Секрет Г.А.
  Щоденне вологе прибирання приміщень школи , провітрювання приміщень постійно     
  Розподілити площу прибирання між прибиральницями школи   Адміністрація
  Проводити чіткий облік приготування, отримання та використання дезинфікуючих засобів    
  Проводити заходи щодо забезпечення протиепідемічного санітарно-гігієнічного режиму в передепідемічний та епідемічний період захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції   Коваль Г.І.

Вчителі школи

   Ввести в раціон харчування часник, цибулю, вітамін «С»;    
  Провести бесіди з профілактики грипу та гострих респіраторних інфекцій    
  Подати інформацію в батьківські куточки та куточки здоров’я по профілактиці грипу та гострих респіраторних захворювань    

 

 

11. Зміцнення матеріально-технічної бази

                      План ремонтних робіт в ЛЗШ 1ст.  «Світанок»

 

Ремонт

à  Коридорів корпусу №1,2 (частковий)

Червень-липень

 

Адміністрація

 

 

Заміна каналізаційних труб корпусу №1 Протягом навчального року
à   Ремонт харчоблоків корпус №1,2

 

Червень- липень

При наявності коштів

Ремонт даху При наявності коштів Адміністрація
Відведення ґрунтових вод При наявності коштів Адміністрація
Продовжити заміну 22 вікон корпус №2

Заміна дверей

Протягом літа

Протягом року

Адміністрація
Проведення  потужного WI-FI При наявності коштів
Ремонт класних приміщень.

 

При змозі батьків класоводи
Оновлення стендів Протягом року Адміністрація

класоводи

Ремонт сантехнічного обладнання. Протягом року Адміністрація
Ремонт паркетної підлоги При потребі Робітники
Ремонт системи опалення (частково) При наявності коштів Адміністрація
Ремонт електрообладнання  (частково) При потребі заступник директора з АГР,робітники
Облаштування шкільної території Протягом року
Прокладання труб на відкачування грунтових вод При наявності коштів Адміністрація
Заміна карнизів в класних приміщеннях протягом року Класоводи
Ремонт  та утеплення  фасаду обох корпусів При наявності коштів Адміністрація заступник директора з АГР
Відновлення аварійних павільйонів При наявності коштів адміністрація
Ремонт огорожі При потребі заступник директора з АГР, робітники
Естетичне  та санітарно-гігієнічне оформлення приміщень Літо

Протягом року

Вчителі початкових класів, англійської мови, фізкультури, етики, музики
Утримання спортивних та ігрових споруд у належному стані Постійно заступник директора з АГР
Антикорозійний захист сітчатої огорожі весна Класоводи, заступник директора з АГР
Підфарбовування панелей у класах та коридорах літо заступник директора з АГР
Підфарбовування драбинок, ігрових споруд Весна-літо
Заміна старих меблів новими або оновлння та ремот старих

 1. парти і стільці
 2. шафки для одягу
 3. шафки для книжок та іграшок
 4. столи учительські
Протягом року

При наявності коштів

Адміністрація, вчителі школи
Благоустрій  прилеглої території постійно заступник директора з АГР
Облаштування освітнього простору НУШ постійно Адміністрація

класоводи

Встановлення пожежної сигналізації в корпусі №2 заступник директора з АГР

 

 

 

 

Для батьків учнів 1-х класів

Для батьків учнів 4-х класів

 

 

Серпень

квітень

Адміністрація
День  відкритих      дверей лютий Адміністрація

Класоводи 1-х

Інформування через класні батьківські куточки , щоденники, сайт школи, Facebook Протягом  року Класоводи
Інформування через загально шкільні куточки

®    Спланувати тематику по місяцях, обговорити принципи інформування

 

 

серпень

Адміністрація
Консультації  для батьків

Методичні поради для батьків:

Протягом року Цісар Л.І.

 

о   Від чого залежить авторитет батьків
о   Здоровий спосіб життя
о   Свято в родині
о   Вміння спілкування
о   Вирішення щоденних проблем
Тренінги для батьків майбутніх першокласників

 

Квітень/серпень Адміністрація

Цісар Л.І

                                                                    

13.     Співпраця

Проведення семінарів, курсів, представлення школи Протягом року Адміністрація
Співпраця  з Асоціацією педагогічних працівників „Школа без сліз” АКШ м. Львова

Взаємовідвідуваення шкіл   проекту НУШ  „ССЗШ №66”, „Дивосвіт”,, ”ССЗШ № 99

Адміністрація
Взаємовідвідування шкіл м. Львова Адміністрація
Співпраця з педагогічним факультетом  ЛНУ

Проведення  практики з студентами

Протягом року Адміністрація
Співпрацяз навчальними закладами, у яких навчаються наші випускники

o Ліцей № 18

o   Гімназія «Євшан»

o   Класична гімназія при ЛНУ

 

o   Інші

 

Протягом року Адміністрація, директори та заступники шкіл та гімназій

 

Співпраця ЛНУ кафедра педагогіки Адміністрація
Вивчення особливостей навчальних закладів 2-3 ступеня, 1-3 ступенів
Співпраця з позашкільними установами  ЦДЮТ

Провести презентацію роботи ЦДЮТ

Педагог-організатор
Співпраця з  ЛОІППО Адміністрація
Співпраця з  ДНЗ, з яких до нас поступають учні у 1 клас

ДНЗ №127

ДНЗ № 85 (з вадами зору) „Дивосвіт”

Інші

лютий Адміністрація
 Проведення спільних інтегрованих тематичних занять Класоводи
 Запрошення дітей та батьків на День відкритих дверей лютий Адміністрація
 Презентація школи на батьківських зборах Адміністрація
Співпраця з бібліотекою №22 Протягом року Зав. бібліотекою, класоводи
Співпраця з Церквою Всіх святих українського народу

*** Запрошення на лінійки та релігійні свята

Прот. року Адміністраця
Катехитичне навчання дітей при церкві

Участь дітей у таборі „Веселі канікули”

Прот. року влітку
Співпраця з  школою з Канади Протягом року Адміністрація
 

 

 

14. Охорона праці

 

 

конання та дотримання вимог Законів України „Про охорону праці”, „Про освіту” та інших законодавчих і нормативних документів з попередження травматизму і нещасних випадків серед учасників навчально-виховного процесу. постійно Адміністрація
Провести заняття з усім колективом школи на тему «Нормативно-правова база законодавства України  з охорои праці » вересень Адміністрація
Оновити «Куток охорони праці» вересень Заступник директора з НВР
Провести вступний та первинний інструктажі з охорони праці з працівниками школи з обов’язковою їх реєстрацією у спеціальних журналах серпень Заступники директора з НВР та АГР
 Провести повторний інструктаж з охорони праці лютий Заступники директора з НВР та АГР
Інструкцій з  охорони праці та безпеки життєдіяльності
Повторно довести до відома колективу інструкції з охорони праці для працівників школи серпень

 

Адміністрація
Впорядкувати  інструкцію про порядок проведення екскурсій, культпоходів, подорожей та перевезення учнів транспортними засобами  та довести до педагогічного колективу вересень

 

Заступник директора з НВР
«Правила трудового розпорядку»
Пригадати  «Правила трудового розпорядку» працівникам школи серпень Адміністрація

 

Роз’яснювальна робота з дітьми Класоводи

Вчителі

Вихователі ГПД