«Погоджено»                                                                         «Затверджую»

 

Педагогічна рада                                                                                Директор ЛЗШ І ступеня «Світанок»

від 30.08.2018р.                                                                                  Львівської міської ради Львівської області

№ 5                                                                                                        ________________  Л.М. Андрушко

 

Робочий навчальний план

Львівської загальноосвітньої школи 1 ступеня «Світанок»

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Львівської загальноосвітньої школи «Світанок»

на 2018 -2019 навчальний рік

 

Робочий навчальний план Львівської загальноосвітньої школи «Світанок»    на 2018-2019 навчальний рік складено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2145-УІІІ; Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти».

За статутом навчальний заклад є загальноосвітньою школою 1 ступеня.

Заклад

Клас

1

2

3

4

1-4

ГПД

ЛЗШ 1 ст. «Світанок»

К-сть учнів

216

180

157

200

753

180

К-сть класів

7

6

5

6

24

6

Середня наповнюваність класу

30,8

30

31,4

33,3

31,3

30

Робочий навчальний план  на 2018-2019 н. р.  для першого та другого класів розроблено відповідно до наказу МОН України №268 від 21.03.2018 року «Про затвердження типових освітніх навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» за Типовою освітньою програмою під керівництвом Р.Б.Шияна (Наказ МОН України від 16.02.2018 року №1181 «Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідницько-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»,  наказ МОН України Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 18.08.2017 року №07-01/415 « Про реалізацію всеукраїнського експерименту у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області», наказ управління освіти ДГП Львівської міської ради від 31.08.2017 року № 434р., «Про впровадження інноваційної діяльності у закладах освіти м. Львова», наказ управління освіти ДГП Львівської міської ради від 31.08.2017 року № 435р. «Про реалізацію всеукраїнського експерименту у у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова» ), а  для третього та четвертого класів розроблено за Типовим навчальним планом початкової школи, затвердженим наказом МОН молодь спорту України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (таблиця  4).

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

 

Робочий навчальний план Львівської загальноосвітньої школи «Світанок»   охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.

Повноцінність загальної середньо освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів початкової школи використано на введення:

  • додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання англійської мови у 1-х класах (по 1 год);
  • додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання логіки у 2-х класах (по 1 год);
  • додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання музичного мистецтва   у  4-х класах – ( по 0,5 год.),  у 3-х класах ( по 1 год);
  • спецкурсу «Християнська етика» у 4-х класах (по 0,5 год.),  у 3-х класах ( по 1 год) з метою ознайомлення учнів із засадами християнської моралі, формування стійких етичних норм поведінки;

 

           ІІІ. Структура 2018-2019   навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018-2019 навчальний рік розпочинається у школі 1 вересня святом — День знань — і закінчується  31 травня 2019 р.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули. Їх загальна  тривалість протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

Закінчується 2018-2019 навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах, річного оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів та державної підсумкової атестації випускників початкової школи.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів проводяться відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. №1/9-61:

  • для учнів 1- 4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин;

Державна підсумкова атестація учнів 4-х класів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року №1547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року №157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення  Міністерством  освіти і науки України буде затверджено додатково.

Режим роботи Львівської загальноосвітньої школи 1 ступеня «Світанок» – п’ятиденний,  учні навчаються  в одну зміну.

 

                                              Розклад дзвінків:

Ранкова зустріч   9.00 – 9.25                          Ранкова зустріч – 8.55 – 9.10

Для 1-х класів                                                       для 3-4 класів:

1 урок -  9.35-10.10                                             1 урок -  9.10-9.50

2 урок -  10.20-10.55                                           2 урок – 10.00-10.40

3 урок – 11.05-11.40                                           3 урок – 11.00 -11.40

4 урок -  12.00 -12.35                                          4 урок – 12.00 – 12.40

5 урок – 12.50 -13.25                                          5 урок -  12.50-13.30                                 

6 урок – 13.40 – 14.20

 

Ранкова зустріч   9.00 – 9.20

  Для 2-х класів                                                                              

1 урок -  9.30-10.10                                             

2 урок -  10.20-11.00                                           

3 урок – 11.10-11.50 

4 урок -  12.00 -12.40

5 урок – 12.50 -13.30   

                                     

       Директор школи                                                   Л.М.  Андрушко 

 

 

 

 

 

 

   «Погоджено»                                                                         «Затверджую»

 

Педагогічна рада                                                                                Директор ЛЗШ І ступеня «Світанок»

від 30.08.2018р.                                                                                  Львівської міської ради Львівської області

№   5                                                                                                         ________________  Л.М.Андрушко

 

 

 

Розподіл навчального часу для 1-их класів

ЛЗШ 1 ст. «Світанок» на 2018-2019 н.р.

Навчальні предмети

 

1е

№з/п

Інваріантна складова

1

Українська мова

5

5

5

5

5

5

5

2

Англійська мова

2

2

2

2

2

2

2

3

Математика

3

3

3

3

3

3

3

4

Я досліджую світ: мовно-літературна – 2; математична-1; природнича – 1;

 технологічна – 1;

інформативна – 0;

 соціальна і здоровʹязбережна- 1;

громадянська  та історична – 1.

7

7

7

7

7

7

7

5

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

6

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Разом

20+3

20+3

20+3

20+3

20+3

20+3

20+3

 

Варіативна складова

 

Курси за вибором

1

1

1

1

1

1

1

7

Англійська мова

1

1

1

1

1

1

1

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  

23

23

23

23

23

23

23

 

Гранично допустиме  тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

20

20

20

20

20

Примітка:    години, передбачені для фізичної культури,  не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

      Директор школи                                                       Л. М. Андрушко

   «Погоджено»                                                                         «Затверджую»

 

Педагогічна рада                                                                                Директор ЛЗШ І ступеня «Світанок»

від 30.08.2018р.                                                                                  Львівської міської ради Львівської області

№  5                                                                                                          ________________  Л.М. Андрушко

 

Розподіл навчального часу для 2-их класів

ЛЗШ 1 ст. «Світанок» на 2018-2019 н.р.

Навчальні предмети

 

2а

2б

2в

2г

2д

2е

№з/п

Інваріантна складова

1

Українська мова

5

5

5

5

5

5

2

Англійська мова

3

3

3

3

3

3

3

Математика

3

3

3

3

3

3

4

Я досліджую світ: мовно-літературна – 2; математична-1; природнича – 1;

 технологічна – 1;

інформатична – 1;

 соціальна і здоровʹязбережна- 1;

громадянська  та історична – 1.

8

8

8

8

8

8

5

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

6

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

7

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

21+3

21+3

21+3

21+3

21+3

21+3

 

Варіативна складова

Курси за вибором

1

1

1

1

1

1

8

Логіка

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  

25

25

25

25

25

25

 

Гранично допустиме  тижневе навчальне навантаження на учня

22

22

22

22

22

22

Примітка:    години, передбачені для фізичної культури,  не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Директор школи                                                       Л. М. Андрушко

  

   «Погоджено»                                                                         «Затверджую»

 

Педагогічна рада                                                                                Директор ЛЗШ І ступеня «Світанок»

від 30.08.2018р.                                                                                  Львівської міської ради Львівської області

№   5                                                                                                        ________________  Л.М.Андрушко

 

Розподіл навчального часу для 3-іх класів

ЛЗШ 1 ст. «Світанок» на 2018-2019 н.р.

№з/п

Навчальні предмети

 

1

Українська мова

7

7

7

7

7

2

Англійська мова

3

3

3

3

3

3

Математика

4

4

4

4

4

4

Природознавство

2

2

2

2

2

5

Я у Світі

1

1

1

1

1

6

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

7

Трудове навчання

1

1

1

1

1

8

Інформатика

1

1

1

1

1

9

Основи здоровя

1

1

1

1

1

10

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

21+3

21+3

21+3

21+3

21+3

 

Варіативна складова

Курси за вибором

2

2

2

2

2

11

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

12

Християнська етика

1

1

1

1

1

 

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету

26

26

26

26

26

 

Гранично допустиме навантаження на учня

23

23

23

23

23

 

     Примітка:

* години, передбачені для  фізичної культури,  не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження  учнів, але обов’язково фінансуються

         Директор школи                                               Л. М.  Андрушко

 

   «Погоджено»                                                                         «Затверджую»

 

Педагогічна рада                                                                                Директор ЛЗШ І ступеня «Світанок»

від 30.08.2018р.                                                                                  Львівської міської ради Львівської області

№   5                                                                                                         ________________  Л.М. Андрушко

 

 

 

Розподіл навчального часу для 4-их класів

ЛЗШ 1 ст. «Світанок» на 2018-2019 н.р.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

№з/п

1.Загальноосвітній цикл

1

Українська мова

7

7

7

7

7

7

2

Математика

4

4

4

4

4

4

3

Англійська мова

4

4

4

4

4

4

4

Я у світі

1

1

1

1

1

1

5

Природознавство

2

2

2

2

2

2

6

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

7

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

8

Інформатика

1

1

1

1

1

1

9

Основи здоровя

1

1

1

1

1

1

10

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

22+3

22+3

22+3

22+3

22+3

22+3

21+4

Курси за вибором

1

1

1

1

1

1

2

11

Християнська етика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

12

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету

26

26

26

26

26

26

 

Гранично допустиме навантаження для учня

23

23

23

23

23

23

 

     Примітка:

* години, передбачені для  фізичної культури,  не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження  учнів, але обов’язково фінансуються

 

Директор школи                                Л. М. Андрушко

 https://drive.google.com/open?id=1uaFnCKqJbahIL0n89_aaZFEuXleRe6H3

 

Презентація “100 днів у школі” 2018.

https://drive.google.com/open?id=1JjFCnzfobDH-GIMFEIS_QTxBJEOVhk3_