Державна підсумкова атестація в початковій школі у 2012 році.

 

У 2011/2012 навчальному році у початковій школі державній підсумковій атестації
підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

 

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться з метою перевірки мовленнєвих умінь учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета.

 

Атестація проводиться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Пономарьова К.І., Вашуленко М.С., Дубовик С.Г. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

 

Атестаційні роботи з української мови складаються із семи завдань, різних за
рівнем складності, серед яких: чотири тестові завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих; одне відкрите завдання, виконання якого вимагає короткої письмової відповіді; текст для списування (55-60 слів);одне творче завдання – письмове зв’язне висловлювання на задану тему (5-7 речень).

 

Державна підсумкова атестація з читання спрямована на перевірку розуміння
учнями змісту прочитаного тексту; володіння літературознавчими поняттями на
елементарному рівні; уміння узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну
думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням,
віршем, байкою, легендою); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного,
висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

 

Атестація проводиться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Вашуленко О.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

 

Атестаційна робота з читання складається з тексту для самостійного читання та
восьми завдань тестового характеру, а саме: 5 завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих; 2 завдання відкритого типу з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності, одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю.

 

Державна атестація з української мови та читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин проводиться за посібниками: «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. 4 клас» (авт. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. –К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. 4 клас» (авт. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

 

Атестаційна робота з української мови складається із семи завдань різних рівнів
складності, серед яких: тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної
відповіді з трьох запропонованих варіантів; тестові завдання відкритого типу, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь; завдання на переклад українською мовою;творче завдання – письмове висловлювання (5-6 речень на задану тему).

 

Атестаційна робота з українського читання для цих типів закладів складаєтьсяіз восьми завдань різних типів складності, серед яких: тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді; тестові завдання відкритого типу з короткою відповіддю; тестове завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (творче завдання).

 

Державна підсумкова атестація з математики проводиться з метою перевірки
рівня засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь і навичок
застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з числами, числовими і
буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач.

 

Атестація проводиться за посібниками: «Збірник завдань для державної
підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з
українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П.– К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

 

Атестаційна робота складається з восьми завдань – п’яти тестових завдань
закритого типу з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів; двох завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю; одного завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю – сюжетної задачі.

 

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською,
молдовською, польською, румунською та угорською мовами переклад завдань з
математики здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, відповідними управліннями освіти і науки, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть
підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).Атестаційні роботи з російської мови та читання (мова навчання) укладені за аналогією з роботами з української мови та читання (мова навчання).

 

Атестація проводиться за посібниками: «Збірник завдань для державної
підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з
російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Сільнова Е.С., Каневська Н.Г., Олійник В.Ф. – К.: Центр навчально-методичної літератури , 2012); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Лапшина І.М., Попова Т.Д. –К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012). Зміст завдань для державної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог, зазнчених у програмах для 1–4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.:Початкова школа, 2006).

 

У разі проведення державної підсумкової атестації з рідної мови та читання
для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із навчанням кримськотатарською, молдовською, польською, румунською, словацькою та угорською мовами завдання для її проведення розробляються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (тексти завдань подаються до 1 квітня 2012 року Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України українською та рідною мовами для погодження).

 

Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п’ятниці.В один день можна проводити атестацію лише з одного предмета.На проведення атестації з кожного предмета відводиться 1 академічна година.Складено на підставі Листа МОНмолодьспорту № 1/9-61 від 27 січня 2012року “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році”.

 

За матеріалами Освіта.ua