Планування і контроль

Організація виховної роботи в школі «Світанок» ведеться згідно нормативно-інформаційних документів Міністерства освіти і місцевих органів освіти і самоврядування та згідно річного плану роботи школи.

 

    Планування роботи відбувається на основі таких психолого-педагогічних засад:

 • сутності процесу виховання, його загальних конкретних цілей, завдань, засобів, методів,
 • теорії і методики національного виховання,
 • науково-теоретичної основи, формування активно творчої особистості і громадянина України,
 • формування в дітей світогляду, ідей, переконань і ідеалів на основі досягнень наук, традицій, звичаїв і інших значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури,
 • сутності процесу морального виховання, вироблення свідомої дисципліни і культури поведінки школярів,
 • вікової, педагогічної і спеціальної психології, а саме анатомо-фізіологічних, психолого-педагогічних і вікових особливостей школярів.

 

Планування ведеться по таких напрямках:

 • Правове виховання,
 • Профілактика правопорушень,
 • Національно-патріотичне виховання,
 • Превентивне виховання,
 • Естетичне виховання,
 • Спортивно-масова робота,
 • Краєзнавча робота.

 

Плануємо роботу таким чином:

 • Складаємо план виховної роботи школи згідно загального річного плану роботи школи.
 • План роботи по семестрах.
 • План роботи методоб’єднання класоводів.
 • Робота з батьками і батьківськими активами.
 • План і тематика батьківських зборів.
 • Складаються списки дітей – інвалідів та дітей, які стоять на диспансерному обліку, а також дітей інших соціальних категорій.
 • Планування роботи гуртків.
 • Графік випуску шкільної преси.
 • Графік проведення загальношкільних свят
 • Графік виховних годин.
 • Плануємо роботу з позашкільними культосвітніми закладами, громадськими організаціями.
 • Графік виховних годин.

         

Класні керівники планують виховну роботу за такими розділами:

 • виховання національної культури,
 • соціально-корисна праця,
 • трудове виховання,
 • спортивно-оздоровча робота,
 • морально-етичне виховання,
 • естетичне виховання,
 • туристично-краєзнавча робота,
 • статеве виховання.

 

Класоводи складають виховні плани роботи на кожен семестр згідно заході рекомендованих райво. Пишуть мету і завдання виховної роботи, психолого-педагогічну характеристику класу, список доручень учнів, соціально-демографічний паспорт класу, планування роботи з батьками, тематику батьківських зборів. Продумують заходи і виховні години, індивідуальні бесіди з батьками, учнями, а також спільну роботу з вчителями – предметниками.

 

Контроль за станом виховної роботи в школі ведеться за такими пунктами:

 

Об’єкти постійного контролю:

 • Виконання Закону України «Про освіту».
 • Виконання Закону України «Про мову».
 • Дотримання Статуту школи.
 • Дотримання Правил внутрішкільного трудового розпорядку.
 • Відвідування навчальних занять учнями.
 • Організація гарячого харчування.
 • Організація роботи з дітьми, які потребують особливої уваги.
 • Робота з опіки.
 • Позаурочна зайнятість школярів.
 • Фізкультурно-оздоровча робота в режимі шкільного дня.
 • Рівень вихованості учнів.
 • Стан санітарно-гігієнічного режиму.
 • Естетичне оформлення школи, класів.

Питання, які контролюють один раз в семестр:

 • Ведення планів виховної роботи класними керівниками.
 • Стан гарячого харчування в школі.
 • Робота методоб’єднань вчителів.

Щомісячний контроль виховного процесу:

 • Виконання плану роботи школи ( вибіркове відвідування заходів, класних свят, бесід, батьківських зборів).
 • Робота гуртків, спортивних секцій, випуск шкільної преси.

 

Показниками результативності виховної роботи в школі є:

 

 • Актуальність масових виховних заходів, рівень активності школярів, батьків, вчителів у підготовці і проведенні загальношкільних і класних заходів.
 • Залучення учнів до участі у шкільних і позашкільних гуртках.
 • Робота з обдарованими дітьми. Участь і перемоги у олімпіадах міжнародних конкрсах, фестивалях.
 • Робота з важковиховуваними дітьми і дітьми схильними до правопорушень. Немає учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку. При школі працює психолого-педагогічний консиліум, який веде психолог школи. В його рамках проводиться робота з превентивного виховання учнів школи, семінари з класоводами.
 • Розвиток пізнавальної активності і культури, інтерес до пізнавання історії українського народу. Ведеться спільна робота з позашкільними районними організаціями: дитячою районною бібліотекою №22 та Церквою «Всіх святих українського народу».
 • Різноманітність позаурочного життя класів: свята, ранки, походи у театр «Юного глядача», «Ляльки і люди», ляльковий театр, цирк, екскурсії по визначним і історичним місцям Львівщини. Покращено контакт з батьками, залучення їх до співпраці. Батьки активно беруть участь у підготовці свят, оформленні актового залу, костюмів. Батьки надають посильну допомогу у прибиранні та ремонті шкільних приміщень і подвір’я школи. Збільшилась активність батьківських комітетів, участь у батьківських семінарах, загальношкільних батьківських зборах, відвідування психолога.
 • Підвищення рівня творчої індивідуальності класних керівників, вихователів, наявність творчих ідей, відвідування різноманітних курсів: курси  Intel @, курси при ЛОІППО, творчі майстерні при ІМЦО за програмою «Лицем до дитини».
 • Якісне, своєчасне харчування учнів згідно перевірок адміністрацією, відгуків батьків і дітей. Достатня інформованість учнів, їх уміння оцінювати явища політичного життя. У школі психолог проводить анкетування.
 • Оздоровлення дітей. При школі працює кабінет логопеда, у визначені години веде прийом психолог, працює гурток корегуючої гімнастики. Кожен рік у школі діє пришкільний табір «Левеня», де оздоровлюється 60 дітей, з них більшість дітей із соціально незахищених категорій, а також діти з нашої школи оздоровлюються у стаціонарних таборах Сколівського району. В школі діє програма «Здоров’я школяра».