У відповідності до ст.30 ЗУ “Про освіту” 

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

Фінансові документи

Баланс на 01 жовтня 2019

баланс на 01 липня 2019

баланс на 01 січня 2020 звіт за 9 місяців 2019р

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 жовтня 2019 року Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за дев’ять місяців 2019 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за перше півріччя 2019 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду зха 2019

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 9місяців 2019

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2019

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І півріччя2019

звіт про надходження та використання коштів за 9 місяців 2019

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2019

Баланс_f1dc_1кв.2020

Звіт_про_фінансові_результати_2dc_1кв2020

Звіт_про_надходженняСФ_f4_2_1кв2020

Звіт_про_надходження_ЗФ_f2_1кв2020

Звіт_інші_кошти_будівництво_f4_3_1кв2020

Звіт_Інші_кошти_f4_3 1кв2020

Звіт_Заборгованість_f7_1кв2020

Баланс на 01 липня 2020

Звіт про фінансові результати за півріччя 2020

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за півріччя 2020

Звіт про надходження і використання коштів_СФ за півріччя 2020

Звіт Заборгованість за бюджетними коштами на 01 липня 2020 року

Пояснювальна Записка Півріччя2020

Баланс Ф.1 на 01.10.2020

Звіт про Фінансовий результат за 9 місяців 2020

Звіт про надходження і використання коштів Загального фонду за 9 місяців 2020

Звіт_Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПКВ 0611020 Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПКВ 617321 – Будівництво освітніх установ та закладів

 

РІЧНА БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ 2020 року

 

ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ ЗА 1 квартал 2021 року

Фінансовий звіт БАЛАНС Ф1ДС

Звіт про фінансові результати_Ф2ДС

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду 2м КПКВ 0611021

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду 2м КПКВ 0611031

Звіт про надходження і використання коштів за Іншими джерелами ф.4-2м КПКВ 0611021 (спонсорські кошти)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф4-3м КПКВ 0611021

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф4-3м КПКВ 0617321

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф7 КПКВ 0611021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф7 КПКВ 0611031

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» Ф20

Пояснювальна записка до звітності Ф10

Звіт про використання Спонсорських коштів та благочинних внесків за 1 кв2021

ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ ЗА 1 півріччя 2021 року

Фінансовий звіт Баланс_Ф1

Звіт_про_фінансові_результати_Ф2

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду 2м КПКВ 0611021

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду 2м КПКВ 0611031 (Субвенція з Державного бюджету)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду 2м КПКВ 0611200 (Субвенція_інклюзія)

Звіт про надходження і використання коштів як плата за послуги Ф 4-1м

Звіт про надходження і використання коштів за Іншими джерелами ф.4-2м КПКВ 0611021 (спонсорські кошти)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф4-3м КПКВ 0611200 (Субвенція_інклюзія Спец.фонд)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф4-3м КПКВ 0617321 (Будівництво освітніх установ і закладів)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф4 КПКВ 0611021 (Спец.фонд)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф7 КПКВ 0611021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф7 КПКВ 0611031

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” Ф.20

Пояснювальна записка до звітності Ф10

Звіт про використання Спонсорських коштів та благочинних внесків за 2 кв2021

ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ ЗА 9 місяців 2021 року

Фінансова звітність

Баланс_f1dc

Звіт_про _фінансові_результати_2dc

Бюджетна звітність

Звіт_про_використ_коштів_ЗФ_КПКВ 0611031_f2

Звіт_про_використ_коштів_ЗФ_КПКВ 0611021_f2

Звіт_про_використ_коштів_ЗФ_КПКВ 0611181_f2

Звіт_про_використ_коштів_ЗФ_КПКВ0611182_f2

Звіт_про_використ_коштів_ЗФ_КПКВ0611200_f2

Звіт_про_використ_коштів_СФ_Бюджет_розвитку__КПКВ0617321_f4-3

Звіт_про_використ_коштів_СФ_інші_джерела_f4-2

Звіт_про_використ_коштів_СФ_плата_за_послуги_f4-1

Звіт_про_заборгованість_За_іншими_операціями_f-20

Звіт_про_заборгованість_ЗФ_f-7

Звіт_про_заборгованість_ЗФ_КПКВ0611031_f-7

Пояснювальна_f_d10

Звіт_Спонсорські_за_3квартал2021