Як вести зошит

Як вести зошит

1.Запис дати і виду роботи розміщуй посередині робочого рядка.

2.Між роботами пропускай 4 клітинки.

3.Починай писати на другій повній клітинці зверху та від поля чи згину зошита.

4.Цифри пиши висотою в одну клітинку (за правилом).

5.Літери пиши каліграфічно. Малі літери пиши в 1-2 класах висотою в одну клітинку, а в 3-4  класах – 2/3 клітинки.

6.Великі літери пиши заввишки в півтори клітинки.

7.Кожну цифру, знак і літеру записуй в окремій клітинці.

8.Математичні вирази пиши в рядку або в стовпчик. Між стовпчиками прикладів, рівнянь пропускай 3 клітинки.

9.Не виходь за межі рядка.

10.Виправлення роби ручкою.

11.Щоб виправити помилку, закресли неправильно написану літеру чи цифру навскіс (справаналіво) і зверху напиши потрібну.

12.Виконуй роботу над помилками.

Пам’ятай

1. Після чисел найменування пиши скорочено.
Без крапки: 2 мм, 3 см, 4 дм, 5 м; 6 г, 7 кг, 9 ц, 4 т; 12 сек, 13 хв, 14 год;

2. Крапку став після скороченого найменування грошової одиниці: 25 грн., 30 к.

3. Назви предметів біля цифри записуй скорочено, за правилами скорочень: 40 в, (відер), 10 ябл. (яблук), 6 ящ. ( ящиків)

4. У відповіді до задачі назви предметів пиши повністю (крім загальноприйнятих скорочень)
Наприклад : Відповідь: 5 слив. Відповідь: 7 дм

5. Одиниці швидкості: 6 м /сек
Одиниці площі: 45 см, 34 м .

Пам’ятка учневі

1. Пропускаю 1 рядок після класної чи домашньої роботи.

2. Дату пишу словами.
Починаю роботу з першого рядка.

3. Пишу так, щоб виділявся абзац.

4. Нове речення починаю писати з великої букви.

5. В кінці речення ставлю крапку.

6. Слідкую за нахилом букв і їхньою висотою (4 мм).

7. Правильно переношу слова.

8. Регулярно виконую роботу над помилками.

9. Закреслюю тільки ручкою: /.

10.Слідкую за інтервалами між словами.

11.Дописую рядок до кінця

12.Не починаю новий вид роботи на 2-х, 3-х останніх рядках сторінки.

13.Пишу каліграфічно, охайно, грамотно.

За матеріалами http://teacher.at.ua